Apple iOS - FAQ

Tôi có thể khôi phục các gói tôi đã mua trước đây không?
Thiết bị của bạn phải được đăng nhập vào cùng Apple ID đã thực hiện giao dịch mua ban đầu. Sau đó, nhập cài đặt trong ứng dụng và nhấn vào nút Khôi phục gia...
Thu, Tháng 9 14, 2023 tại 11:28 SA
Tôi có thể chia sẻ mua hàng trong ứng dụng với chia sẻ gia đình không?
Chương trình Chia sẻ Gia đình không cho phép chia sẻ mua hàng trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy theo liên kết sau: Chia sẻ gia đình không D...
Thu, Tháng 12 7, 2023 tại 11:01 SA
Tôi có được các giao dịch mua trong ứng dụng mà tôi đã thực hiện để hiển thị trên thiết bị khác của mình bằng cách nào?
IPad/iPhone phụ của bạn cần phải đăng nhập bằng ID Apple đã thực hiện giao dịch mua ban đầu trước khi bạn cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt, bạn có thể nhập...
Wed, Tháng 6 12, 2019 tại 3:12 CH
Con tôi đã mua hàng trong ứng dụng mà không có sự cho phép của tôi! Làm thế nào để tôi được hoàn tiền?
Chúng tôi không thể hoàn trả trực tiếp cho bạn, bạn sẽ phải liên hệ với Apple. Vui lòng hiểu rằng các ứng dụng của chúng tôi không thể bỏ qua các yêu cầu v...
Thu, Tháng 6 11, 2020 tại 8:41 SA
Làm cách nào để tắt các video quảng cáo?
Khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng, các video quảng cáosẽ tự động được bỏ đi trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng logo "Ứng dụng khác...
Wed, Tháng 9 27, 2023 tại 10:49 SA
Tôi gặp sự cố khi mua hàng trong ứng dụng.
Dưới đây là một số cách giải quyết vấn đề mua hàng của bạn - Đảm bảo kết nối WiFi của bạn ổn định - Khởi động lại thiết bị của bạn để đặt lại mạng - C...
Wed, Tháng 9 27, 2023 tại 11:04 SA