Chương trình Chia sẻ Gia đình không cho phép chia sẻ mua hàng trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy theo liên kết sau: Chia sẻ gia đình khôngDo đó, để có thể chia sẻ chúng, bạn phải thực hiện các thao tác sau trong mỗi thiết bị có quyền truy cập bị chặn vào giao dịch mua trong ứng dụng: 


1. Gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị. 


2. Thoát khỏi tài khoản Apple, nhấn:: Cài đặt, trong menu của thiết bị > ID Apple > Đăng xuất. 


3. Đăng nhập tài khoản Apple đã thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng: chèn ID Apple và Mật khẩu > nhấn Đăng nhập. 


4. Tải về ứng dụng một lần nữa. 


5. Mở ứng dụng và nhập Cài đặt trong ứng dụng (biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng "i" > nhấn nút "Khôi phục Đơn mua". 


6. Đó! Các gói giờ đã được mở khóa. Sau khi các giao dịch mua đã được mở khóa, hãy lặp lại các bước 2 và 3 để thay đổi ID Apple trở lại giao dịch được giữ bởi người sử dụng thiết bị.