IPad/iPhone phụ của bạn cần phải đăng nhập bằng ID Apple đã thực hiện giao dịch mua ban đầu trước khi bạn cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt, bạn có thể nhập Cài đặt trong ứng dụng và nhấn nút Khôi phục Đơn mua.