Amazon Android - FAQ

Tôi có được các giao dịch mua trong ứng dụng mà tôi đã thực hiện để hiển thị trên Kindle khác của mình bằng cách nào?
"Kindle phụ của bạn cần được đăng ký vào tài khoản Amazon đã thực hiện giao dịch mua ban đầu trước khi bạn cài đặt ứng dụng. Bạn có thể cài đặt ứng dụn...
Thu, Tháng 6 27, 2019 tại 1:45 CH
Con tôi đã mua hàng trong ứng dụng mà không có sự cho phép của tôi! Làm thế nào để tôi được hoàn tiền?
"Thật không may, chúng tôi không thể hoàn trả trực tiếp cho bạn, chỉ Amazon mới có thể. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Amazon để yêu cầu hoàn...
Thu, Tháng 6 27, 2019 tại 1:44 CH
Làm cách nào để tôi thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng trong Kids+?
1. Mở Ứng dụng Kids+. 2. Nhấn bánh răng để đến cài đặt của tài khoản mà bạn muốn bật Mua trong ứng dụng. 3. Trong phần Quản lý Nội dung Trẻ em của bạn, bạn ...
Thu, Tháng 11 16, 2023 tại 11:44 SA
Làm cách nào để khôi phục giao dịch mua trong ứng dụng trong Kids+?
Các giao dịch mua được liên kết với tài khoản đã tạo ra chúng và có thể chia sẻ giữa các hồ sơ. Thực hiện theo các bước sau để khôi phục giao dịch mua được ...
Thu, Tháng 11 16, 2023 tại 11:51 SA
Làm cách nào để tắt các video quảng cáo?
Khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng, các video quảng cáosẽ tự động được bỏ đi trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng logo "Ứng dụng kh...
Tue, Tháng 11 7, 2023 tại 10:07 SA
Tôi gặp sự cố khi mua hàng trong ứng dụng.
Dưới đây là một số cách giải quyết vấn đề mua hàng của bạn - Đảm bảo kết nối WiFi của bạn ổn định - Khởi động lại thiết bị của bạn để đặt lại mạng - C...
Tue, Tháng 11 7, 2023 tại 10:11 SA