"Thật không may, chúng tôi không thể hoàn trả trực tiếp cho bạn, chỉ Amazon mới có thể.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Amazon để yêu cầu hoàn lại tiền."