Malang sekali kami tidak dapat membayar balik anda secara terus, hanya Amazon boleh melakukannya.

Sila hubungi Bantuan Amazon untuk meminta pembayaran balik anda.