1. Mở Ứng dụng Kids+.
2. Nhấn bánh răng để đến cài đặt của tài khoản mà bạn muốn bật Mua trong ứng dụng.
3. Trong phần Quản lý Nội dung Trẻ em của bạn, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Kích hoạt Tính năng mua trong ứng dụng. Di chuyển nút chuyển sang vị trí “BẬT”. (Bạn sẽ phải lặp lại bước này cho mọi hồ sơ con được liên kết với hồ sơ phụ huynh của bạn.)
4. Thoát khỏi cài đặt và nhấn vào tài khoản con của bạn để khởi chạy Kids+.
5. Khởi chạy ứng dụng từ tài khoản Kids+ trẻ con và mua hàng của bạn.
6. Nhập mật khẩu tài khoản của phụ huynh để xác nhận mua hàng của bạn.
7. Giao dịch mua hàng của bạn sẽ ngay lập tức mở khóa sau khi xử lý.
Vui lòng Lưu ý: Ngay cả khi cài đặt này được bật, con bạn vẫn sẽ cần mật khẩu của tài khoản Amazon để mua hàng trong ứng dụng. Lưu ý rằng Mua trong ứng dụng chỉ khả dụng trong tài khoản mà chúng được thực hiện.