Kami memahami perkara seperti ini boleh berlaku. 


Untuk memproses bayaran balik, anda memerlukan resit e-mel/nombor pesanan Google yang berkaitan dengan pembelian tidak sah itu. Untuk mencari salinan resit cari "google play" dalam Peti Masuk anda dan hantar salinan resit ke support@budgestudios.ca Harap maklum bahawa aplikasi kami tidak boleh memintas keperluan keselamatan/kata laluan anda dan ia mungkin diperlukan untuk mengemas kini kata laluan anda jika pembelian tidak sah sedang dibuat. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan atau soalan lanjut mengenai keselamatan kata laluan anda, anda harus menghubungi terus Google Play.