Google Android - FAQ

Tôi có được các giao dịch mua trong ứng dụng mà tôi đã thực hiện để hiển thị trên thiết bị Android khác của mình bằng cách nào?
Với Google Play, giao dịch mua sẽ khả dụng nếu bạn làm theo các bước sau:  1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản xuất hiện trên biên lai Google P...
Wed, Tháng 6 12, 2019 tại 3:25 CH
Con tôi đã mua hàng trong ứng dụng mà không có sự cho phép của tôi! Làm thế nào để tôi được hoàn tiền?
Chúng tôi hiểu rằng những điều này có thể xảy ra.  Để xử lý hoàn tiền, bạn sẽ cần biên lai email/mã đơn đặt hàng Google được liên kết với giao dịch mua trá...
Wed, Tháng 6 12, 2019 tại 3:23 CH
Làm cách nào để tắt các video quảng cáo?
Khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng, các video quảng cáosẽ tự động được bỏ đi trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng logo "Ứng dụng khác...
Wed, Tháng 9 13, 2023 tại 2:30 CH
Tôi gặp sự cố khi mua hàng trong ứng dụng.
Dưới đây là một số cách giải quyết vấn đề mua hàng của bạn - Đảm bảo kết nối WiFi của bạn ổn định - Khởi động lại thiết bị của bạn để đặt lại mạng - C...
Wed, Tháng 9 13, 2023 tại 2:47 CH