Với Google Play, giao dịch mua sẽ khả dụng nếu bạn làm theo các bước sau: 


1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản xuất hiện trên biên lai Google Play của bạn. 


  • Mở Google Play và nhấn vào ba thanh ở góc trên cùng. 
  • Kiểm tra tài khoản xuất hiện ở đầu menu. 
  • Nếu đó không phải là tài khoản chính xác, bạn sẽ cần thêm nó thông qua cài đặt thiết bị. 
  • Nhấn vào mũi tên thả xuống và chọn tài khoản chính xác từ danh sách. 


2. Xóa và cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị của bạn. 


3. Khởi chạy ứng dụng, mở Cài đặt trong ứng dụng và nhấn nút Khôi phục Đơn mua.