Dưới đây là một số cách giải quyết vấn đề mua hàng của bạn


- Đảm bảo kết nối WiFi của bạn ổn định

- Khởi động lại thiết bị của bạn để đặt lại mạng

- Chắc chắn rằng thiết bị và ứng dụng đã được cập nhật mới nhất

- Đảm bảo rằng bạn mới đăng nhập vào ID tài khoản của thiết bị

- Xác minh rằng tất cả thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn đều được cập nhật

- Đảm bảo rằng bạn chưa cài đặt bất kỳ hạn chế nào liên quan đến tải xuống ứng dụng mới trong menu cài đặt của thiết bị

- Đảm bảo Ngày & Giờ trên thiết bị của bạn được đặt thành tự động.