Bước vào cửa hàng thời trang mới của Hello Kitty và giúp cô ấy biến nó trở thành xu hướng thành công. Chọn trang phục phù hợp với mong muốn của khách hàng. Sau đó kiếm lượt thích từ mỗi khách hàng để giúp bạn tăng cấp độ và mở khóa các mặt hàng quần áo mới và nâng cấp cửa hàng.