Kullanılabilir satın alımlara (para, değerli taş veya diğer kullanılabilir uygulama içi satın alımlar) sahip uygulamalarımızdan birini silerseniz kullanılabilir satın alımlarınız ve ilerlemeniz kaybolacaktır. Kaybolan satın alımlar ve ilerleme, uygulama aynı cihaza da yüklense yeni bir cihaza da yüklense geri getirilemez.