Om du tar bort en av våra appar som har köp av förbrukningsartiklar (som mynt, ädelstenar eller andra köp av förbrukningsartiklar i appen), kommer dina köp av förbrukningsartiklar och framsteg att gå förlorade. Förlorade köp och framsteg kan inte återställas eller återställas om en app är installerad på samma enhet eller på en ny enhet.