Köpen är länkade till det konto som gjorde dem och kan inte delas mellan profiler. Följ dessa steg för att återställa köp som gjorts med samma Amazon Kids+-konto:

1. Starta Kids+-appen
2. Byt konto till det Kids+-konto som är länkat till ditt köp.
3. Starta appen och låt den laddas ned helt.
4. Gå till inställningsmenyn för appen.
5. Tryck på Återställ köp (från barnets Kids+-profil).

Alla köp som gjorts från just det Kids+-kontot ska omedelbart återställas.