Inköp kopplas till kontot som skapade dem och kan inte delas mellan profiler. Följ dessa steg för att återställa inköp som gjorts med samma Amazon Kids+-konto:

1. Starta FreeTime-appen
2. Växla kontot till Kids+-kontot som är kopplat till ditt köp.
3. Starta appen och låt den ladda ner helt.
4. Ange menyn Inställningar i appen.
5. Tryck på Återställ köp (från barnets Kids+-profil).

Allt köp som gjorts med samma Kids+-konto borde genast återställas.