1.    Öppna Kids+-appen.

2.    Tryck på kugghjulet för att nå inställningarna för det kontot som du vill aktivera köp i appen med.

3.    I sektionen Hantera ditt barns innehåll hittar du alternativet Aktivera köp i app. Flytta knappen till läget “PÅ”. (Du måste upprepa det här steget för varje barnprofil som är länkad till din föräldraprofil.)

4.    Lämna inställningarna och tryck på ditt barns konto för att starta Kids+.

5.    Starta appen från ditt barns Kids+-konto och gör ditt köp.

6.    Skriv in lösenordet för föräldrakontot för att bekräfta ditt köp.

7.    Ditt köp ska låsas upp så fort det har bearbetats.

Obs! Även med den här inställningen aktiverad kommer ditt barn ändå att behöva Amazon-kontots lösenord för att kunna göra köp i appen. Kom ihåg att köp i appen är endast tillgängliga i det konto där de gjordes.