Om du tar bort en av våra appar som innehåller föremål som används för köp (så som mynt, juveler eller andra föremål som används för köp inuti appen), kommer dina föremål som används för köp och framsteg att gå förlorade. Förlorade köp och framsteg kan inte återfås eller återskapas om en app installeras på samma enhet eller på en ny enhet.