Nếu bạn đã thực hiện mua hàng trong ứng dụng ban đầu thông qua cửa hàng ứng dụng Amazon, bạn sẽ cần cài đặt cửa hàng Ứng dụng Amazon lên máy tính bảng Android của mình.

Khởi chạy cửa hàng ứng dụng Amazon trên máy tính bảng Android của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn. Khi bạn đã đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Amazon trên máy tính bảng, bạn sẽ có thể cài đặt ứng dụng như bình thường và các giao dịch mua sẽ tự động khôi phục.