Bạn có thể thử cách khác dưới đây: 


1. Xóa ứng dụng. 


2. Khởi động lại thiết bị (nhấn và giữ nút ngủ và sau đó nhấn Tắt nguồn). 


3. Cài đặt lại ứng dụng. 


4. Vào Cài đặt trong ứng dụng và nhấn nút Khôi phục Đơn mua.