1. Öppna Kids+ App.
2. Tryck på Cog-hjulet för att nå inställningarna för det konto som du vill aktivera inköp för inköp för.
3. I avsnittet Hantera ditt barns innehåll hittar du alternativet Aktivera inköp av inköp. Flytta växeln till "ON" -läget. (Du måste repetera det här steget för varje barnprofil kopplad till din föräldraprofil.)
4. Avsluta inställningarna och tryck på ditt barns konto för att starta Kids+.
5. Starta appen från barnets Kids+-konto och gör ditt köp.
6. Skriv in lösenordet för föräldrakontot för att bekräfta ditt köp.
7. Din inköp ska omedelbart låsa upp när den är bearbetad.

Obs! Även om denna inställning är aktiverad behöver ditt barn fortfarande Amazon-kontoens lösenord för att kunna göra inköp i app. Observera att inköpsförsäljningar endast är tillgängliga i det konto där de gjordes.