Vi förstår att dessa saker kan hända.
För att kunna bearbeta återbetalning behöver du e-postkvittot / Google-ordernummer som är kopplat till obehörigt köp. För att hitta en kopia av kvittotssökningen "google play" i din inkorg och skicka en kopia av kvittot till support@budgestudios.ca


Tänk på att våra appar inte kan kringgå dina säkerhets- / lösenordskrav och att det kan vara nödvändigt att uppdatera ditt lösenord om obehöriga inköp görs. Om du har ytterligare frågor eller frågor om lösenordsäkerheten bör du kontakta Google Play direkt.