1. Kontrollera att du är ansluten till internet
2. Kontrollera att du är inloggad på samma iCloud-konto som senaste gången du spelade Hello Kitty Fashion Frenzy.
3. Installera och starta spelet. Om det redan är installerat, avslutar du det och startar om det.
4. Dina framsteg och köp bör ha återskapats.
 
 Felsökning:
 
 Jag följde ovanstående steg, men spelet återskapades inte. Vad gick fel?
 
Om du spelade offline senaste gången du spelade har inte framstegen och köpen sparats.
Om du inte var inloggad på iCloud eller om ditt iCloud var fullt har inte framstegen och köpen du gjorde sparats.
Om du raderade dina sparade framsteg från ditt iCloud har de gått förlorade. Om det däremot inte har gått 30 dagar sedan du raderade dem kan det gå att återskapa dem. Välj din webbläsare och gå till iCloud.com och logga in med ditt Apple ID och ditt lösenord. Gå till Inställningar > Avancerat > Återskapa filer. Om du ser en fil med namnet “FILENAME” klickar du på Återskapa. Om inte filen är där, finns den inte längre på ditt iCloud och kan inte återskapas.
Om du var inloggad med ett annat Apple ID senaste gången du spelade online kommer du att behöva logga in med samma Apple ID för att kunna återskapa dina framsteg och köp.
 
 Kontakta oss på support@budgestudios.ca om du har några frågor.